Klaszter

A klaszter egy különleges együttműködési forma, olyan gazdasági – illetve esetenként tudományos és egyéb – szereplők hálózata, amelyek ugyanabban az ágazatban dolgoznak, illetve azonos ágazatokat fognak össze, a közös és kölcsönös előnyök megszerzése érdekében

A víz-csöppek tulajdonképpen egy új típusú klaszter, civil együttműködésen és tudásmegosztáson alapul, a K+F feladatok által elért cél nem kifejezetten gazdasági hanem a társadalmi haszonszerzés illetve egy régió tudásbázisának fejlesztése és megőrzése. Tagjai nem csak gazdasági szereplők, hanem önkormányzatok, civil szervezetek és legfőképpen civilek!