A vízitúra szövetség

A vízitúrázók képviseletére és összefogására alakult meg a Duna-régió Víziturisztikai  Szövetség (rövidített nevén: a DR-VTSZ). Ez fontos lépés a Duna teljes vízgyűjtő területére (ebbe többek között Magyarország telje terülte is beleértendő) kiterjedő fejlesztési folyamatok vonatkozásában, azok összehangolásában a civil területeken, a szükséges munkaformák és hálózati kapcsolatok kialakításában, elterjesztésében, a kiírásra kerülő pályázatokra való felkészülésben.

A DR-VTSZ alapítói személyében a vízisportokat szerető, abban eredményes, a víziturizmusban évek óta sikerrel tevékenykedő szervezők kapcsolódtak össze, alakították ki az alapításhoz szükséges együttműködésüket, bízták meg a Szövetségi vezetőket, az Ügyvivői Testület tagjait.

Az alapítók olyan szervezetet hoztak létre, amelyben több, összetett cél elérése és a különböző tevékenységi kör összehangoltabb szerepeltetetése is lehetővé válik.

A DR-VTSZ működésének kívánt céljai:

Fejlődjön a víziturizmus, és ezzel összhangban a hozzá kapcsolható összes turisztikai ágazat.

A Magyar társadalom minden állampolgárának vízhez való kötődését erősítse, a vízi ismereteiket és a víz használatához szükséges tudásbázist bővítse, terjessze ezt minél szélesebb körben. – „a víz út legyen és ne akadály”

Minden gyermek tanuljon meg evezni, úszni és kerékpározni

Ösztökélje a vízparti települések döntéshozóit arra, hogy a víz és a vízpart legyen szerves része a település életének, a település mellett lévő víz legyen egy bevezető út a településre, a településeknek legyen arcképe a vízről nézve.

Vízparti településeken olyan vízparti közösségi terek fejlesztése, melyek működése a településen élők vízhasználati, szabadidős vízen járási és szabadidős vízi sporthoz kapcsolódó ismereteit fejleszti, segíti. –  „vízi kultúrközpont mozgalom”

A már létrejött közösségi terek kapcsolódjanak össze, és hasznosan működjenek együtt –  „Víz-csöppek”

Tartsa életben és terjessze a magyar vízi kultúrát, a hazai tradicionális hajótípusokat – „sárkányhajó – őrsi csónak ellentét”

Mintákkal, saját módszertannal segítse a döntéshozó szerveket, a már működő vízi sport szövetségeket abban, hogy a klubjaik működése beilleszkedhessen a fenti elképzelésekbe. – „versenyrendszerek és edzésmódszerek kidolgozása szabadidős sportolóknak”

Hivatalos weboldalunk: http://www.dr-vtsz.hu