Beszámoló – Emlékfa ültetés Kisbodakon

Kisbodak a Szigetköz-Csallóközi vízi világ középtáján fekszik. Nem véletlen, hogy a DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség által életre hívott VÍZ-CSÖPPEK mozgalom alapította Szigetközi VÍZ-CSÖPPEK turisztikai mikro-régió a VÍZ VILÁGNAP emléknapi és emlékfa ültetési rendezvényét éppen Kisbodakra szervezte.

A faültetés célja egy olyan élő, az élet folytonosságát hordozó emlék állítása, amely hosszú évtizedeken át őrzi a jövő generációi számára az ültetésben részt vevők eszmeiségét, mutatja az emlékezők vizeink védelme iránt érzett elkötelezettségét, valamint a víz mellett kialakult emberi közösségek fontosságát, a víz összekötő erejét.

Az emléknap ünnepélyes megnyitójának és a sajtótájékoztatónak a kisbodaki Faluház adott otthont. Ekker Károly, Kisbodak polgármestere köszöntőjében méltatta a VÍZ VILÁGNAP jelentőségét, majd Horváth Csaba, kenus olimpiai bajnok, a DUNA-régió Vízi-turisztikai Szövetség (DR-VTSZ) elnöke beszámolt a VÍZ-CSÖPPEK mozgalom közel egyéves tevékenységéről, többek között arról, hogy április folyamán a szlovákiai Karván konferencia keretében kerül kijelölésre a teljes szlovák-magyar DUNA-szakaszt magában foglaló VÍZ-CSÖPPEK együttműködés, illetve hogy a közeljövőben elindul a VÍZ-CSÖPPEK hálózatszervezés a Lajtán és a Mosoni Dunán is.
Hozzászólásában Soós Róbert, Bodiky (a szlovákiai Nagybodak) polgármestere örömmel üdvözölte a határon átnyúló együttműködés elmélyülését, egyben felajánlotta további segítségét, hogy a VÍZ-CSÖPPEK mozgalom Szlovákiában is tért hódíthasson, első lépésként a Pozsonyt Komarnoval összekötő „Kis-Duna” , illetve a Duna-menti települések turisztikai bekapcsolásával.
A Szigetközi VÍZ-CSÖPPEK egyik alapítójaként hozzászóló Tóth Péter, Lipót polgármestere nagy jelentőségűnek tartotta a mozgalom eddig elért eredményeit és minden segítséget meg kíván adni a jövőben sikeres folytatáshoz.

02_Lipót_polgármestere_VÍZ_CSÖPPEK_méltatás

Tóth Péter, Lipót polgármestere

Bolla-Cserjési Kinga, a Szigetközi VÍZ-CSÖPPEK turisztikai mikro-régió helyi koordinátora bejelentette, hogy megalapítás alatt van az „Együtt a Szigetköz Értékeinek Megóvásáért” Egyesület (ESZME), amely egy Szigetköz skanzen létrehozásával szeretne kulturális és néprajzi hagyományőr tevékenységet folytatni, a VÍZ-CSÖPPEK mozgalommal karöltve. A témához kapcsolódva Klemencz Henrik, a DR-VTSZ ügyvivő elnöke beszámolt a SZIGETKÖZ természeti értékeit és turisztikai lehetőségeit bemutató ismeretterjesztő „Kapcsos Könyv” előkészületi munkálatairól és tájékoztatást adott a DR-VTSZ által megszervezésre kerülő Magyar Vízitúrázás Napja rendezvénysorozatról, amelynek programjaira 2014. június 29-én, a Nemzetközi DUNA napon kerül sor Magyarország közel száz vízi és vízparti helyszínén.

Az "ültetők"

Az “ültetők”

A program Kisbodak határában folytatódott, ahol a település polgármestere, Nagybodak polgármestere, a DR-VTSZ elnöke és Tímár Gábor, a Kisbodaki Baráti kör örökös elnöke közreműködésével és Kisbodak társadalmi szervezeteinek jelenlétében, egy kis kocsányos tölgyfa elültetésével és egy emléktábla avatásával került átadásra a VÍZ VILÁGNAP emlékhely, majd a megjelentek megtekintették az ÉDUVIZIG kezelésében lévő gátőrházat, amely az előkészítő munkálatok befejeződése után, az elkövetkező 10 évben remélhetőleg Vízi Kultúrházként fogja szolgálni a Felső Szigetköz társadalmi életét.

04_VÍZ_VILÁGNAP_Kisbodak_emlékhely

Az emlékhely

A program bográcsos étek elfogyasztásával, baráti anekdotázással zárult.