Bemutatjuk Kisbodakot

A Szigetközi Víz-Csöppek “otthona” Kisbodak, egy csöpp vízparti település a Szigetközben. Ezt a települést ismerhetitek meg most (forrás: www.kisbodak.hu):

Kisbodak a Közép-Szigetközben a Nagy-Duna mentén fekszik. Valaha a szlovákiai Nagybodakkal együtt alkotott egy községet, amelyet a hatalmas áradások szakítottak szét.
Szájhagyományok szerint az “Ezer-szigetek” egyik akkori magaslatán épült Bodak vagy Bodajk nevű halásztelep, amely szláv eredetű neve után ítélve nádasos, sásos, vízinövényekkel telített, mocsaras helyet jelentett. A nyelvtudomány viszont azt vallja, hogy a Bodak helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Ez persze nem zárja ki a név szláv eredetét.
Írásban Bodakot 1330-ban említik először, mint a Héderváry család birtokát. Ekkor még egy falu lehetett. A “Kys Bodak” név – miként “Nagy Bodak” is – 1591-ben fordul elő első ízben, a Duna áradásainak mederváltásainak következtében. Háborús veszedelmek a vizek védelmében ekkortájt aligha érték, a víz viszont valószínűleg többször elpusztította. A krónikák az 1712. és az 1736. évi árvizek pusztításait kiemelten említik.
Lakossága a XV-XVIII. században főként halászattal foglalkozott. A község határában híres malmok működtek. Később, a XVIII-XIX. században aranymosással próbálkoztak. A XVIII-XIX. század fordulóján azonban újabb pusztítások érték. Napóleon élelem után kutató, de azt már nem nagyon találó katonái 1809-ben felperzselték a falut.
A falu nagyon gazdag hagyományokban és szokásokban. Ez a község viszonylagos elzártságával magyarázható. A szokások közül érdemes megemlíteni a Balázs-járást, a Pünkösdi királyné-járást, a Szent Család járást, valamint a még ma is élő lakodalmas szokásokat. A község nevezetessége a falu közepén álló kőkereszt, melyet a földesúr neje, Khuen Mária grófné állíttatott 1817-ben.
A falu környéke gazdag természeti értékekben, a település határában elterülő Pálffy-erdő a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része.
Vízitúrás lehetőségek kiemelkedőek, szépen kialakított kikötőből indulva több tucat túraútvonalon járhatjuk be a Szigetközt, illetve az Öreg-Dunán áthaladva a Csallóköz ágait is!